Nikah Siri Bandung, Sesuai Syariah – nikahsiri.net

Assalamualaikum, Pelacak Nikah Siri Bandung

Dalam hukum Moslem nikah siri yang diijinkan merupakan nikah yang syarat dan rukun nikahnya udah tercukupi. Akan halnya nikah yang udah sama sesuai menurut syariat Moslem namun tidak dicatat di KUA, buat hukumnya sendiri yakni resmi. Tapi pernikahan itu tidak punya legal hukum. Maknanya semua hak yang dapat diraih kalau pernikahan dicatat di KUA.

Rukun Serta Syarat Nikah

·         Pengantin Lelaki (Suami)

·         Pengantin Wanita (Istri)

·         Wali (Nasab/Hakim)

·         Dua Orang Saksi lelaki (Baligh memeluk Kepercayaan Moslem serta tidak gila)

·         Ijab dan Qabul (Janji Nikah)

·         Mas Kawin/ Mahar

Syarat Suami

·            Moslem

·            Bukan lelaki mahram dengan akan isteri

·            Tidak dalam ihram haji atau umrah

·            Dengan kerelaan sendiri serta bukan tekanan

·            Tak miliki 4 orang isteri yang resmi pada suatu waktu

Syarat Isteri

·            Moslem

·            Bukan wanita mahram dengan akan suami

·            Bukannya dalam ihram haji atau umrah

·            Tidak dalam idah

·            Bukan isteri orang

Bismillahirrahmanirrahim

“Serta antara pertanda kekuasaaNya adalah Ia membuat untukmu isteri-isteri dari macammu sendiri, agar kamu condong serta berasa tenang padanya, dan dijadikaNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Kenyataannya pada yang begitu sungguh-sungguh ada pertanda untuk para yang memikir.” QS. Ar. Ruum (30):21

Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak sukai, bukan tergolong golonganku !” (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a).

Kekasihan itu ada juga bagusnya untuk sama sama Mengetahui akan tetapi kadang gairah itu tak dapat diperhitungkan dapat terjadi setiap saat.

Sebab bila sudah berduaan karena itu yang ke-3  yakni syaitan dan bisa menjerumus menjurus zina dan maksiat. Karena itu cepatlah tuju kepernikahan untuk mengelak “ZINA”. dalam hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihu wasallam bersabda:

“Wahai Ali, ada tiga permasalahan yang jangan kamu menunda, yaitu shalat kalau udah datang waktunya, mayat jika udah datang, dan wanita jikalau udah ada calon suami yang sekufu” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

dalam hadist itu udah kita tahu kalau 3 soal yang mesti di lekaskan yaitu;

1. tidak boleh menunda shalat apabila udah datang waktunya

2. Gak boleh menunda memakamkan mayat

3. Gak boleh menunda menikahkan wanita yang telah sama-sama menyukai

 

Layanan Penghulu :

– Nikah Siri

– Nikah secara syariaat syah Kepercayaan Moslem

– Nikah RUJUK

 

APA YANG DIMAKSUD DENGAN NIKAH SIRI ? 

Jawab : Tempat Layanan Penghulu Nikah Siri Bandung

Nikah Siri/Nikah Sirri/Nikah Sirih/Kawin siri/Dan sebagainya atau apa saja Penduduk Mengatakan yakni Satu Pernikahan Yang Syah Secara Kepercayaan Dengan Menetapi Rukun Syarat Nikah Kepercayaan Moslem Yakni : Terdapatnya Calon Pengantin Pria, Pengantin Wanita, Wali, Dua Orang Saksi, Maskawin, Ijab Qobul. 

APA PERBEDAAN NIKAH SIRI DENGAN NIKAH DI KUA ?

Jawab : Tempat Layanan Penghulu Nikah Siri Bandung

Nikah Siri Cuman Memberlakukan Pernikahan Secara Kepercayaan namun tak tercatat atau mungkin tidak dianggap oleh Negara, Sementara itu Nikah di KUA Memberlakukan Pernikahan Secara Kepercayaan serta dan secara Negara atau tercatat serta dianggap oleh Negara. 

” Sebagus-Baik Pernikahan Yakni Pernikahan Yang Diberlangsungkan Oleh KUA “

BAGAIMANAKAH HUKUM NIKAH SIRI ? 

Jawab : Tempat Layanan Penghulu Nikah Siri Bandung

Hukumnya Nikah Siri Resmi serta Halal Asal Menjalankan Rukun Syarat Pernikahan, dan Pernikahan apa saja  asal menetapi semua rukun syarat nikah karena itu pernikahannya Syah dan Halal, Nikah Siri Ataupun Nikah KUA asal Arah Penting Untuk ketaqwaan insya allah jadi keberkahan.